fp4Kontakt os:

BØRNMEDbogstaver

træ-1
Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Formand Nicolai Sørensen
info@bornmedbogstaver.dk
Vejnavn: Gammelgade 15
Postnummer: 4230
By: Skælskør
Land: Danmark
Tlf: 51 41 52 21


Målgruppe:
Målgruppen er inddelt i tre grupper:
• Unge med diagnoser i alderen 13-20 år.
• Pårørende, familie og venner med nær relation.
• Professionelle, der arbejder inden for specialområdet.

Formål:
BØRNMEDbogstaver har et overordnet formål: At gøre det nemmere!
Foreningen arbejder for at:
• hjælpe dem, der lige nu har det svært og ofte mangler indsigt, viden og accept af deres egen eller de nærmestes diagnose.
• skal gøre viden og informationer lettilgængelige og samtidig understøtte det tværfaglige og professionelle samarbejde, som for alvor vil udvikle området og lette hverdagen for hundredtusindvis af personer med bogstaver på hjernen.

Aktiviteter/tilbud:
BØRNMEDbogstaver er en online vidensbank og et fælles forum for børn, forældre, familie, venner og andre med kontakt og relation til et barn med en bogstavdiagnose, herunder ADHD, Aspergers og autisme.
BØRNMEDbogstaver er brugernes platform og skabes ud fra deres rammer og behov.
Der findes masser af viden på området men ingen steder, hvor hverdagens små og store udfordringer og succeser deles.

BØRNMEDbogstaver skal ses som et online netværk, hvor:
• det er nemt at få kontakt til andre i samme situation.
• det er nemt at stille spørgsmål og få konkrete svar.
• tilgangen ikke er diagnosen men det liv der, leves i hverdagen.

Powered by SobiPro