fp4Kontakt os:

VeteranHaven

veteranhaven
Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Daglig leder René Pamperin
kontakt@veteranhaven.dk
Vejnavn: Brovej 13
Postnummer: 4200
By: Slagelse
Land: Danmark
Tlf: 28 94 12 01


Mødested/tid:
Mandag-fredag fra kl. 9.00-14.00 samt eventuelle arrangementer i weekenden (jf: https://www.veteranhaveb.dk/index.php/oplevelser)

Målgruppe:
Primære målgruppe er borgere med PTSD, sygelig stress, psykisklidelser, handicap m.v. Målgruppen kan være veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, humanitær organisationer med flere, der har været udsendt i internationalt arbejde for Danmark og deres pårørende, men alle borgere er velkomne. Herudover henvender vi os til en bredere målgruppe som børn, børnefamilier, lokalområdet, natur elskere, havefolk, dyre venner, kunstnere,  besøgende, turister, erhvervslivet, ja Målgruppe er folk med PTSD, stress, psykiske lidelser, handicap mv. Det kan både være veteraner fra forsvaret, politiet og beredskabet, men også pårørende og alle andre borgere er velkomne. VeteranHaven er således ikke kun for soldater.

Formål:
VeteranHaven er en frivillig almennyttigforening med et socialøkonomisk fundament, hvis vigtigste formål er at skabe indhold i menneskers liv, i et miljø af rummelighed baseret på værdier som ærlighed, tillid, forståelse, omsorg og støtte fra varme mennesker. Formålet indfries ved etablering af en sanse-og oplevelseshave med særligt fokus på socialt udsatte deltagere. Haven er opbygget og drives af de frivillige deltagere, hvor det er processen, der er i centrum – haven er blot midlet.

Aktiviteter/tilbud:
Målet er at opbygge en have, med planter og dyr, hvor alle sanser bliver mættet. Vi udfører selv alt arbejdet, idet det er en væsentlig del af terapien. Haven danner også rammer om sociale aktiviteter.

Powered by SobiPro