fp4Kontakt os:

Straffeattest

Straffeattest.

Privat straffeattest med samtykke
Alle kan få en privat straffeattest på en anden person, hvis personen giver samtykke til det.
En privat straffeattest udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at straffeattesten må sendes til bestilleren. Den private straffeattest kan bestilles på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.
Straffeattesten er gratis og vil blive sendt inden for fem hverdage regnet fra personens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af et skriftligt samtykke. Hvis straffeattesten ikke er ren, bliver den kun sendt på dansk.
Læs mere om, hvad der står på en privat straffeattest her.
En privat straffeattest med samtykke kan bestilles på to måder:
• Digitalt - via linket - [klik her]
• Skriftligt hos Rigspolitiet (se adresse nedenfor)
Bestil privat digital straffeattest med samtykke - trin for trin
Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en privat straffeattest med samtykke på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at straffeattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen.
For at bestille en privat straffeattest med samtykke digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og adgang til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en privat straffeattest på.
Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Trin for trin – bestilling af privat straffeattest med samtykke
1. Log ind med din medarbejdersignatur/virksomheds NemID
2. Angiv person (navn og personnummer) og vælg sprog
3. Angiv evt. rekvirent på attesten
4. Underskriv med din signatur/NemID
5. Bestillingen sendes til politiet
6. Der sendes kvittering for bestilling til din e-Boks
7. Der sendes anmodning om samtykke til den angivne person
Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke.
Du kan bestille en privat straffeattest med samtykke digitalt her
Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om en underskreven begæring ved bestilling af digitale private straffeattester samt fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.
Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.
Bestil privat straffeattest med samtykke ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet
Du kan indhente en privat straffeattest på en anden person, ved at personen har underskrevet en samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at der udstedes en privat straffeattest til en navngiven person, virksomhed, myndighed, forening eller lignende.
Samtykkeerklæringen findes på politiets hjemmeside: [klik her]
Samtykkeerklæringen skal være ledsaget af kopi af legitimation udstedt af en offentlig myndighed på den person, der skal udstedes en straffeattest på. Personnummeret skal fremgå af legitimationen.

Samtykkeerklæring og kopi af legitimation sendes til:
Rigspolitiet
Kriminalregisteret
Polititorvet 14
1780 København K

Kilde - https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest_samtykke/