fp4Kontakt os:

Vores projekter

I Frivilligcenter Slagelse arbejder vi sideløbende med vores kerneydelser med projekter og indsatser, der har til formål at undersøge /udvikle nye måder at udvikle frivillighed lokalt. Derfor indgår vi også gerne i samarbejdsprojekter med andre. Det kan både være andre foreninger og andre aktører som fx kommunale tilbud, institutioner og erhverv. Aktuelt driver vi det/de projekteter, der kan ses nedenfor:


Fællesskabsalliancen

Frivilligcenter Slagelse har med støtte fra Socialstyrelsen fået en bevilling til at afprøve en ny model for lokale partnerskaber, som skal gøre det lettere for unge i sårbare og udsatte livssituationer at tage del i lokale fællesskaber som deltagere, frivillige eller medudvikler.
Projektet kaldes for Fælleskabsalliancen og vil strække sig over en 4-årig periode og har til hovedformål at styrke sårbare og udsatte unges trivsel og livskvalitet gennem deltagelse og inklusion i lokale fællesskaber og foreninger. Projektperioden er påbegyndt 1. december 2022 og afsluttes i november 2026.

Målgruppen
Målgruppen er unge mellem 17 og 35 år i sårbare eller udsatte livssituationer. Ønsket er, at de unge skal være med i idéudviklingen af projektet og derfor vil vi over projektperioden inddrage målgruppen gennem workshops og kvalitative interviews for derigennem sikre at de er medaktører i projektet og at de får en stor stemme ind i udviklingen af frivillige fællesskaber, aktiviteter og tilbud.

Alliance, partnerskaber og lokalt samarbejde
Målet er at sætte stenene i fundamentet til en alliance, hvor vi på tværs af foreningslivet og i samarbejde med andre aktører i fællesskab, kan understøtte de unges veje til deltagelse, fællesskab og medborgerskab. Det lykkes vi kun med, ved at etablere stærke samarbejder på tværs af foreninger, kommunale indsatser, uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor de unge er tilknyttet på den ene eller anden måde.
En stor del af bevillingen vil derfor gå til 30 forskellige foreninger og fællesskaber, der hver får op til 30.000 kr. ved at engagere sig som partnere i projektet. Disse partnere skal bidrage ved at undersøge og metodeudvikle med henblik på at inkludere målgruppen i lokale forenings- og fællesskabsaktiviteter i Slagelse. De tre udviklingsområder vi sammen fokuserer på er 1) Brobygning: Kendskab, følgeskab, værtskab og fællesskab 2) Inddragelse af målgruppen og 3) Spredning af virksomme metoder og den fælles agenda uden for partnerskabet.

Vil du vide mere? Kontakt....
Projektleder Nanna Lysdal på tlf: 20 29 89 04/ mail: nl@frivillig-slagelse.dk
Projektmedarbejder Louise Hvilsom på tlf: 51 40 96 93/ mail: lh@frivillig-slagelse.dk
Centerleder Lykke Pedersen på tlf: 51 40 90 73/ mail: lp@frivillig-slagelse.dk

 
Læs mere om Fællesskabsalliancen her: https://frivillig-slagelse.dk/rss/635-partnerskaber-viser-vej-til-faellesskaber