fp4Kontakt os:

Social Vejviser

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har siden vores opstart i 2013 arbejdet for at synliggøre de lokale foreninger og har derfor udarbejdet 'Den Sociale Vejviser', som ses nedenfor.

I den kommende tid arbejder vi på at integrere denne i den nye digitale platform 'Socialkompas' - https://socialkompas.dk/, som Frivilligcentret adminstrerer lokalt. Socialkompas er en digital platform, som samler sociale tilbud til gavn for borgere, civilsamfund og kommuner. Portalen samler tilbud og synliggør dem, så borgere har adgang til relevante tilbud, som kan hjælpe dem. Platformen gør det, via overblikket, ligeledes lettere for kommunale frontmedarbejdere at henvise borgere til det rette tilbud i deres aktuelle livssituation.

Vores "gamle" Sociale Vejviser er en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.
Fremadrettet vil Den Sociale Vejviser ikke blive opdateret - vi opforder istedet til at foreninger opretter deres tilbud på https://socialkompas.dk/

Kontakt os gerne hvis du har brug for hjælp til oprettelse på https://socialkompas.dk/.

 

icon
Rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde
Rådgivning, Sociale aktiviteter
icon
Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier
Rådgivning og støtte, Sociale aktiviteter, Sorggrupper
icon
I denne kategori finder du de lokale genbrugsbutikker.
icon
Tilbud målrettet kvinder
Rådgivning
icon
Her finder du tilbud fra Slagelse Kommune, Region Sjælland m.v.
icon
Tilbud til straffede og pårørende samt tilbud om retshjælp.
Retshjælp, Støtte og rådgivning til pårørende
icon
Tilbud til seksuelt misbrugte og voldsramte.
Behandlingstilbud, Rådgivning
icon
Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.
Besøgstjenester, Caéer og væresteder, Hjemløse (underkategori)
icon
Tilbud indenfor en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier
Allergi og intolerance, Alzheimers og demens, Diabetes, Epilepsi, Gigt, HIV/AIDS
icon
Folkekirkelige og interkulturelle tilbud indenfor tro og kultur
Dialoggrupper, Kristendom, Kulturmøder
icon
Tilbud til ældre fx motions- og sociale aktiviteter samt interesseorganisationer
Interesseorganisation, Sociale aktiviteter
icon
Tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og henvender sig til alle eller flere forskellige målgrupper
Aktivitstilbud, Folkeoplysning, Foreningsstøtte og -rådgivning, Førstehjælp, Hjælp ved mobning, Interesseorganisation
Powered by SobiPro