fp4Kontakt os:

Vedtægter

Foreningen Frivilligcenter Slagelse
 
Foreningen blev stiftet d. 27. februar 2012 på den stiftende generalforsamling, der blev afholdt på Slagelse Biblilotek under navnet Frivilligcenter Slagelse - Korsør - Skælskør - Hashøj. Ved den ordinære generalforsamling d. 14. april 2015 blev det besluttet at ændre navnet, således at foreningen nu hedder Frivilligcenter Slagelse.
 
Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune, og dens aktiviteter dækker hele Slagelse Kommune.
 
Frivilligcentrets formål er at skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Slagelse Kommune ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Frivilligt socialt arbejde er den aktivitet eller indsats, der giver personer eller grupper øget velfærd og omsorg eller løser velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Som medlemmer kan optages – foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og personer – der ønsker at støtte foreningens formål.

Optagelse sker ved henvendelse i Frivilligcenter Slagelse.

Alle medlemmerne modtager løbende information om den lokale frivillighed og kan deltage i Frivilligcentrets arrangementer til medlemspris.

Læs vedtægterne for foreningen - [Klik her]