fp4Kontakt os:

Medlemskab

Vil du/I være med?

Frivilligcentrets medlemsskare er mangfoldig. Formelt kan optages foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder, grupper og personer – der ønsker at støtte foreningens formål, som er: At skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde i Slagelse Kommune ved at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

I praksis afspejler det sig i, at Centret har mange forskellige medlemstyper – samlet knap 70 medlemmer. Langt den største del af medlemmerne kommer fra en bred skare af klassiske frivillige sociale foreninger med alle typer af målgrupper (ældre, patient, handicap, unge, børn, udsatte mv). Dertil kommer repræsentanter fra det folkeoplysende område, erhvervsnetværk, lokalråd og private medlemmer.
Medlemmerne kommer fra alle dele af kommunen – fra de lidt større byer til mindre lokalområder.
Det er en bredde i medlemsskaren, som vi i høj grad forsøger at understøtte, ved kontinuerligt at fastholde et fokus på værdien af fællesskaber og de nye muligheder der kan opstå på tværs af geografi, foreningstyper og fokusområder.

Som medlem modtager du/I løbende information om den lokale frivillighed og kan deltage i arrangementer til medlemspris. Medlemmer har fortrinsret til at gøre brug af Centrets ydelser og øvrige faciliteter.

Årligt kontingent er 200 kr.

Optagelse sker ved at udfylde nedenstående skema og sende denne til Frivilligcentret. Vores adresse er Østre Skole, Skovsøgade 10, 4200 Slagelse eller info@frivillig-slagelse.dk

[Klik her for Indmeldelsesblanket]