fp4Kontakt os:

Medlemsundersøgelse 2017 - rapport klar til offentliggørelse

I december 2017 gennemførte Frivilligcentret en spørgeskemaundersøgelse blandt vore medlemsorganisationer.Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i medlemsorganisationerne ønsker og behov, således at udviklingen af Centret i den kommende tid tager udgangspunkt i dette.lup
Undersøgelsen har været opdelt i 3 hovedområder:
1. Din forenings brug af Frivilligcentrets ydelser
2. Synlighed og kommunikation
3. Frivilligcenterets fremtid
Der har været udsendt 65 spørgeskema, hvor af der er kommet 27 svar retur, svarende til en svarprocent på 41.
Fra sekretariet og bestyrelsen i Frivilligcentret skal der lyde en stor tak for alle bidrag til undersøgelsen.

Læs rapporten - [klik her].