fp4Kontakt os:

Søg op til 50.000 kr. hos Velliv Foreningen

Velliv Foreningen støtter lokale aktiviteter, der styrker den mentale sundhed. Foreningen opfordrer endnu flere til at søge om støtte.

Søg 50.000 kr. til jeres lokale aktiviteter inden den 12. januar 2022. Velliv Foreningen arbejder almennyttigt med at fremme mental sundhed og modvirke mentale udfordringer som ensomhed, følelsen af angst, chikane. Foreningen støtter både afprøvning af ny initiativer og videreførelse af allerede afprøvede forløb. Der kan søges til lønudgifter, men ikke almindelig drift.

I kan læse mere om puljen her: 

https://www.vellivforeningen.dk/ansoeg/

Annoncer Nyhedsbrev 1200x842px mindre