fp4Kontakt os:

Nyt netværk på vej?

For aktører med fokus på integration, flygtninge og indvandrere.

Kære forening/organisation/institutionNyt netvrk1

Vi vil gerne invitere jer til et møde, hvor vi sammen undersøger interessen for etableringen af et nyt lokalt netværk, der bringer foreninger og aktører sammen, der har fokus på integration, flygtninge og indvandrere.

Mødet vil finde sted:

Dato: Tirsdag d. 10. oktober
Tid: 17.00-19.00
Sted: Frivilligcenter Slagelse, Østre Skole, Skovsøgade 10, Slagelse

Vi er optaget af at drøfte med jer, om det vil give mening i fællesskab at skabe en platform, hvor vi kan udveksle viden, erfaringer, hente ny inspiration til arbejdet med integration, flygtninge og indvandrer samt på sigt at arbejde mod eventuelle fælles aktiviteter på tværs/måske lave aktiviteter sammen. På mødet vil vi præsentere vores tanker og idéer til netværket og glæder os til at høre jeres input og perspektiver og dermed også få en fornemmelse for, hvordan et eventuelt kommende netværk skal formes for at tage hensyn til jeres respektive behov og interesser.


Vores forslag til dagsorden er:

 1. Velkommen og kort præsentation af idéen til netværket v/ Lykke fra Frivilligcenter Slagelse og Camilla fra KVINFO
 2. Kort præsentation af alle deltagere – navn, forening/organisation/institution herunder hvordan I er organiseret med frivillige og evt. ansatte v/alle
 3. Udvidet præsentation - arbejdsformer v/alle – (max 5 min. per forening/organisation/institution)
  fx:
  1. Hvordan arbejder vi hver især med gruppen af flygtninge og indvandrere?
  2. Hvilke aktiviteter og tiltag er særligt i fokus og for hvilke målgrupper?
  3. Hvem samarbejder I med?
  4. Ser I udfordringer? Hvilke?
 4. Idéudvikling: Et lokalt netværk? v/alle
  1. Hvad skal et netværk kunne?
  2. Kan vi styrke vores arbejde ved, at vi laver fælles aktiviteter?
  3. Hvilke emner kunne være relevante at tage op i et fælles netværk?
  4. Hvordan og hvor tit skal et eventuelt netværket mødes?
 5. Næste skridt

Undervejs i mødet er Frivilligcentret vært for lidt let at spise.


Tilmelding:
Tilmelding til mødet foregår via følgende link: https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/78/
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 6. oktober. Har I spørgsmål eller brug for yderligere information, er I mere end velkomne til at kontakte os på info@frivillig-slagelse.dk eller tlf. 51 40 90 73. Har du idéer til relevante deltagere, så skriv endelig til os, så kan vi invitere dem.

Vi ser frem til at mødes med jer.